ШКІЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ: НА НОВОСЕЛИЧЧИНІ ПОЧИНАЮТЬ ГОТУВАТИ «ЗА КЛОПОТЕНКОМ»

02.02.2020 10:47

НА НОВОСЕЛИЧЧИНІ КАРДИНАЛЬНО ЗМІНЮ­ЮТЬ ПІДХІД ДО ШКІЛЬ­НОГО ХАРЧУВАННЯ, СПРАВЕДЛИВО ВВА­ЖАЮЧИ, ЩО ЦЕ – НЕ ОСТАННІЙ «ПУНКТИК» В ОСВІТНІЙ РЕФОРМІ. ЗВИЧКУ СПОЖИВАТИ ЗДОРОВУ ЇЖУ ДІТЯМ ТРЕБА ПРИЩЕПЛЮВАТИ ЗМАЛЕЧКУ. ЦЕ НЕОБХІД­НО РОБИТИ ЯК ВДОМА, ТАК І В ШКОЛІ – ВИРІ­ШИЛИ У ВІДДІЛІ ОСВІТИ АПАРАТУ ВИКОНАВЧО­ГО КОМІТЕТУ НОВОСЕ­ЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ І ВДАЛИСЯ ДО ЕКСПЕ­РИМЕНТУ. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ НОВОСЕЛИЦЬ­КОЇ ТА МАМАЛИГІВСЬКОЇ ГРОМАД ПОСТУПОВО ПЕРЕХОДЯТЬ НА ПРИ­ГОТУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ЇЖІ ЗА РЕЦЕПТУРНИКОМ ВІДОМОГО УКРАЇНСЬКО­ГО КУЛІНАРА ЄВГЕНА КЛОПОТЕНКА. РОЗМОВ­ЛЯЄМО НА ЦЮ ТЕМУ З НАЧАЛЬНИЦЕЮ ВІДДІЛУ ОСВІТИ НОВОСЕЛИЦЬ­КОЇ ОТГ АДЕЛІНОЮ РУСНАК.

– Освіта перебуває в стані реформування, – каже пані Руснак. – і це має стосува­тись не лише якості освіти як такої, але і всієї системи вці­лому. Я маю на увазі всі напря­ми діяльності освіти, зокрема і харчування школярів. Воно має змінюватися, вдосконалю­ватись, стати таким, що заціка­вило б і дітей, і їх батьків. І тому на рівні держави були запропо­новані можливості щодо онов­лення підходів до харчування в школах. Ми розуміємо, що здорове харчування має ста­ти пріоритетом для кожного з нас. Тому дитина змалечку має навчатися харчуватися здоро­вою їжею, сповідувати культуру харчування, культуру поведінки в їдальні, знати етикет подачі страв.

Минулої п’ятниці ми прове­ли нараду з керівниками освіт­ніх закладів. Основне питання – зміни в системі харчування закладів освіти наших ОТГ (Новоселицької і Мамалигів­ської – авт.), як ми їх бачимо і що будемо пробувати впрова­джувати. Плануємо поетапно перейти до мультипрофільного харчування.

– Що означає мульти­профільне харчування?

– Мультипрофільне харчу­вання має три види: «шведські столи», що наразі для нас не є можливим, оскільки передба­чає дещо інше обладнання, ніж є в наявності; декілька варіан­тів меню на день; напівфабри­кати. Ми обираємо для себе і будемо пробувати впроваджу­вати два меню на день, для того, щоб дитина могла собі ви­брати ті страви, які їй більше до вподоби. Тобто учень прийшов до їдальні, де має можливість вибрати одну із запропонова­них страв. Обрати випічку, яка йому до смаку.

В Україні розроблений ве­ликий рецептурний збірник Євгена Клопотенка для вико­ристання в освітніх закладах, який пропонує 110 страв. У чому різниця між рецептурним збірником Євгена Клопотенка і тим, що ми готуємо зараз? По-перше, в його меню майже немає смажених страв, все парене-варене, печене, багато фруктів, овочів, менше м’яса, більше корисної їжі. Викори­стання таких компонентів і та­ких страв, які ми ще не готува­ли, є привабливим для дитини вже за своїм виглядом. Наші діти сучасні, вони люблять гамбургери, тому Клопотенко пропонує взяти ту саму котлету і салат, та начинити ними бу­лочку, назвати це гамбургером. Так дитина швидше це з’їсть, чого не дуже охоче робитиме, якщо це будуть просто котлета з кашею і салат. Далі він про­понує спробувати такі страви як гарбузова каша. Потім – не просто картопляне пюре, а пюре з картоплі з додаванням червоного буряка. Є діти, які не люблять червоний буряк, а він дуже корисний, і, якщо поєд­нати буряк з картоплею, пюре стає рожевого кольору, дитину це приваблює і вона залюбки це з’їсть. Також, пропонується використання корисних спецій і менше солі.

Запровадити все і одразу, сказати, що от сьогодні ми по­чинаємо готувати за Клопотен­ком, наразі не можемо. Цьому має передувати підготовчий етап. По-перше, всі наші куха­рі мають поступово навчитись готувати ці страви. І ми за­пропонували їм роздрукувати рецептурний збірник, вивчити його, переглянути відеоін­струкції, як готувати ту чи іншу страву. Також, прийнято рі­шення не впроваджувати нове меню одразу, а по одній страві на тиждень.

– Знаю, є школа, яка це зробила.

– Є. Це Зеленогайська шко­ла, в якій спробували зварити страву з нового меню – горохо­вий суп з грінками. І, наскільки я знаю, дітям він дуже спо­добався. Адже, діти сухарики дуже люблять, а тим більше, якщо вони власного виготов­лення. Кухарі кажуть, що стра­ва пішла на «ура».

Для того, щоб зміни в хар­чуванні відбулись, батьки і діти мають розуміти, що ми робимо. Тому першочергово, в закла­дах освіти необхідно провести зустрічі з батьками і учнями, роз’яснити нововведення, ви­слухати їхню думку та пропо­зиції. Така нарада з батьками і дітьми вже відбулася в Подвір­ненській школі, де обговорю­вали зміни, послухали батьків, прийняли їхнє бачення, бачен­ня дітей. Результатом зустрічі стали нові страви в меню на наступний день. А саме: ча­хохбілі і червоне картопляне пюре.

Крім того, ми запропо­нували прикріпити до сайтів закладів освіти розділ «Хар­чування», куди варто додати шкільне меню, рецептурний збірник Клопотенка, щоб бать­ки бачили, чим діти харчуються. І якщо, до прикладу, ми завтра вносимо в меню нову стра­ву з його рецептурника, вона обов’язково має з’являтися і на сайті, і на стендах школи. І не просто назва страви, а з чого її готують, як готують, її історія, які спеції в ній використовують­ся, чим вони корисні– для того, щоб батьки і діти розуміли, що ми робимо і чому ми змінюємо систему харчування. Можли­во дехто з мам зацікавиться, спробує приготувати цю страву вдома, дитина, смакуючи її як в домашній атмосфері, так і в школі, буде звикати до здоро­вого харчування. Принаймні я рецептурник вивчила і деякі пропозиції з нього мене заціка­вили. Даний збірник рецептів є у вільному доступі в Інтернеті.

Ще ми запропонували ди­ректорам і кухарям провести зустрічі з дітьми на харчобло­ках. Адже, як воно буває: дити­на прибігла – стоїть тьотя, яка готує їсти, і дитина її не знає. А хотілося б, щоб діти і кухарі стали однодумцями, щоб пра­цівники їдальні чули не лише вчителів, а й думку дітей. Учні, після того, як спробували стра­ву, могли б сказати кухарю свої враження. У свою чергу, кухар матиме можливість розказати дітям свої бачення харчування, поведінки дитини в їдальні, як після себе треба прибрати міс­це, де ти поїв і так далі. Є куха­рі, які не те, що готові, а дуже зацікавлені в змінах Більшість з них є дуже креативними.

– Можете назвати школу, де такі креативні кухарі?

– Якщо ми почнемо їх на­зивати, буде дуже багато шкіл, майже всі. До прикладу, кухар Новоселицької гімназії сказа­ла, що вже спробує готувати два нових салати на вибір. Про Зелений Гай вже казала, у По­двірному уже започаткували обговорення змін. У нас багато таких харчоблоків, які готові до впровадження нового. Тому дуже сподіваюсь, що вже про­тягом цього року діти і батьки відчують зміни.

– Для цього потрібні додаткові асигнування?

– Ми зараз працюємо над асортиментом продуктів в ме­жах передбаченого фінансу­вання. Відбуваються тендерні процедури. Ведеться робота з врахування деяких змін для того, щоб могли працювати за новими рецептами. Я думаю, що у нас має все вийти.

– Скажіть, будь ласка, вас як жінку, зацікавив збірник рецептів від Єв­гена Клопотенка?

– Зацікавив. Збираюсь на вихідних зварити рідним чер­воний борщ із чорносливом. Ми всі, в першу чергу, мами, бабусі, і маємо бути зацікав­лені і в здоровому харчуванні наших дітей, і в культурі харчу­вання. Ми ж знаємо, що дитина може збігати в магазин, купити собі гамбургер, а може посма­кувати маминим гамбургером вдома, але з нормальних про­дуктів.

– Нині багато дітей харчуються в школі?

– Багато. Тільки в ЗОШ №3, до прикладу, харчуються 200 дітей. Батьки зацікавлені в тому, щоб діти споживали здо­рову їжу, а наше завдання зро­бити так, щоб вони це робили із задоволенням.

– Будемо сподіватись, це вам вдасться.

Ганна ВАКАРЧУК

 

—————

Назад