Каріна ПОП: «ПРАЦЮВАТИ В ЧАСИ ПЕРМІН? НАВІТЬ ВОРОГОВІ ТАКОГО НЕ ПОБАЖАЮ»

01.02.2020 18:46

«Перед Новим Роком я сказала одну фразу «не знаю, кому більше повезло – тим кого скоротили, чи тим хто за­лишився». Я вважаю, що тим, які пішли, більше повезло». В.о. голови РДА Каріни ПОП розповідає про те, як розпо­чався рік після революційного скорочення у виконавчій владі району, яка стоїть на порозі ще більш кардинальних перемін. За декілька місяців такої ланки у владній вертикалі може і не бути. Чи позначиться це на життєдіяльності району? Не по­винно – якщо спрацюють ОТГ».

– У нас все нормально. Хоча, якщо говорити про скорочення, то людям, звісно, не дуже просто. Маю на увазі тих, що залишились – у них зарплата не підвищилась, а навантажень стало більше. Управління економіки немає, управління АПК немає, а папери з об­ласті, як надходили, так і надходять. Громади на себе не взяли ще всі пов­новаження, вони мають поступово вводити ці структури у себе: соцпра­цівника, фахівця по субсидіях, службу у справах дітей, центр сім’ї та молоді.

– Це підготовка до того, що їх скоро не буде в структурі адмі­ністрації?

– Ні, це йде до того, що скоро вза­галі адміністрації не буде.

– Озвучують дату – 1 березня наступного року.

– Я думаю, це буде значно скоріше, точно ніхто нічого не каже, але я бачу це по форсуванню багатьох подій.

– І революційне скорочення у виконавчій владі району зо­крема.

– Перед Новим Роком я сказала одну фразу «не знаю, кому більше повезло – тим кого скоротили, чи тим хто залишився». Я вважаю, що тим, які пішли, більше повезло. У тих, хто за­лишився, навантаження велике, хоча всі думають, що вони в тій адміністра­ції роблять, сидять цілий день і тільки каву п’ють. Але зараз навантаження дуже велике на всіх. Наприклад: відділ кадрів об’єднали з юридичним, створи­ли сектор, завсектору пішла в декрет і одна людина виконує всю роботу сек­тору.

– Тим часом потік скарг і звернень до влади не зменшу­ється.

– Так, потік скарг десь місцями і збільшується – в залежності від напря­мів.

– Напевне, земля, соціаль­ний захист?

– Ні, по землі трохи менше звер­нень, більше всього наразі питань – по субсидіях, пригадуєте, що робилось на початку року, коли затримали субсидії. Минулого понеділка двоє працівників управління праці звільнились. Знаю, що й інші фахівці подумують підшукати собі іншу роботу. Значно зменшились зарплати.

– Я розумію, що влада пла­нує зменшити чиновницький корпус, але на тлі того, що від­бувається у міністерствах з їх­німи зарплатами.

Планується, що функції, які ви­конує адміністрація, перейдуть до гро­мад.

– Ви вважаєте, вони готові до цього?

– Я вважаю, не всі громади готові до цього – мова йде не про ті, що на Новоселиччині. Ні в кадровому, ні в фі­нансовому не готові, навіть в елемен­тарному – приміщенні.

Я вам більше скажу: не всі громади і хочуть бути до цього готові. Навіщо з своєї кишені платити за послуги, які ви­конує адміністрація? Не нав’язуватиму думку, що адміністрація – панацея від усіх хвороб, можливо в цій реформі децентралізації ми прийдемо до того, що адміністрацію треба ліквідувати, знаючи, що райони укрупняться, буде префект.

– Але префект буде вже в укрупненому районі, він не ли­шиться в Новоселиці, яка вже не буде районним центром.

– В укрупненому, звичайно. Об­ласть має напряму працювати з грома­дами. Але далеко не всі ОТГ піддають­ся на співпрацю. Я, повторюсь, не кажу про наш район, а по області взагалі. У нас – повна співпраця, але це не озна­чає, що у всіх районах однаково. Тому не знаю, як буде далі, головне – щоб люди від цього не страждали. По ве­ликому рахунку, людині все одно: є ад­міністрація, чи її не буде, хто голова, зрештою – хто президент… Її цікавить тільки одне – щоб вчасно виплачували пенсію, субсидію…

– ...і було за що хліба купити.

– І було на хліб, звичайно.

– У такому оптимізованому варіанті адміністрація може впоратись на даному етапі з тим спектром послуг, які вона надає?

– Поки що всі з усіма обов‘язками справляються. Взагалі, я кажу про той період, що має настати, про перехід­ний етап, щоб від цього люди не страж­дали, коли адміністрацію ліквідують. До прикладу, районний бюджет. У нас є центри, які фінансуються з районного бюджету, а громади додають співісну­вання.

– До речі, про фінанси. На­скільки на нинішньому етапі район забезпечений ними.

– На дев‘ять місяців можна сказати, що район забезпечений. В будь-якому випадку чекаємо на перегляд бюджету.

Так, є різні моменти в роботі. Десь треба зробити оптимізацію, десь ско­рочення. Живемо у складний період. Я таких моментів, як ці останніх пів року не побажаю навіть ворогу. Скоротити понад тридцять чоловік, ще й під са­мий Новий рік! Не думаю, що багатьом керівникам така місія випадала. Або ж поставити заключний підпис у трудовій книжці людині, яка пішла на держслуж­бу у тому році, коли ви тільки народи­лись...

– Кажуть, одне з найстраш­ніших проклять – жити в часи перемін.

– От хтось нам цього і побажав – жити в часи перемін. Живемо. І працю­ємо.

Леонтіна СТЕПАНЧУК

 

—————

Назад